CN | ENG | BM


HUA RONG ENTERPRISE
Seri Petaling
Lot No: 3A-042, Endah Parade (Carrefour)

No 1, Jalan 1/14E, Taman Seri Petaling
57000 Kuala Lumpur

公司电话 : 03-9543 0336
经理 Hisham : 012-331 8083
传真 : 03-9057 5289
电邮 : sales@epinjaman2u.com
   

如果你想知道更多有关我们专业融资顾问如何可以帮助您,现在就与我们联系。

联络时间 9:00am to 5:00pm

询问表格
请随时与我们分享任何对我们的意见,查询,建议,服务或网站。(*必需提供的)


 

我们的总部座落在吉隆坡市。此外,我们亦有办事处位于巴生谷及雪兰莪。