CN | ENG | BM


Pinjaman Perniagaan kami terbuka kepada semua perniagaan / entiti perniagaan yang memerlukan pembiayaan untuk operasi perniagaan sedia ada anda.


Untuk melayakan anda mendapatkan perkhidmatan kami, anda perlu menjadi pemilik perniagaan tersebut (sama ada warganegara Malaysia atau bukan) dengan pendaftaran syarikat yang sah dengan tempoh operasi perniagaan sekurang-kurangnya setahun. Bagi syarikat yang beroperasi kurang dari setahun tetapi mempunyai latar belakang perniagaa yang disertakan dengan pendapatan syarikat yang kukuh atau juga mempunyai lantikan projek yang telah disahkan juga akan dipertimbangkan.

Adakah anda:

 • 1) Mengalami kekangan kewangan untuk mengembangkan perniagaan anda.
   
  2) Margin keuntungan yang rendah disebabkan oleh kekurangan aliran tunai untuk pembelian stok dengan jumlah besar dan tidak dapat menikmati diskaun kerananya
   
  3) Urusan permindahan bank yang memerlukan aliran tunai dengan segera atau
   
  4) Kelewatan dalam menerima pinjaman bank
   

  Kami sedia membantu anda menyelesaikan sebahagian dari masalah diatas dengan kelulusan pinjaman dalam tempoh kurang dari 48 jam