CN | ENG | BM


Mohon Sekarang !!


Semua maklumat yang disediakan di bawah adalah untuk Permohonan Pinjaman dengan HUA RONG ENTERPRISE sahaja dan ianya sulit dan tidak akan didedahkan kepada mana-mana individu atau umum.

Jenis Pinjaman

Pinjaman Peribadi*
Pinjaman Perniagaan / Pinjaman Perumahan *

Nama*

Email*

Kad Pengenalan

No Telefon *

eg. 0173326308 

Masa Sesuai Untuk Menghubungi *

Pekerjaan *

Alamat Pejabat *

Gaji Bersih*

Gaji Melalui*

Tempoh Perkhidmatan*


Jenis Rumah*

Jumlah Pinjaman*

Nama Syarikat*

Jenis Perniagaan*

Baki Semua Pinjaman Peribadi Lain*

(Masukan 0 jika tidak ada Pinjaman Peribadi Lain)

Pertanyaan Lain

Bagaimana Kami Tahu Tentang Laman Web Kami*
Enjin Carian*